Valerius heeft een actief bestuur en diverse commissies. Samen bedenken ze de meest uitdagende concertprogramma's en organiseren ze jaarlijks diverse activiteiten. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste, actieve bestuurs- en commissieleden!

Bestuur

Bor Ditewig - voorzitter
Lisa Groot - secretaris
Sean O'Hare - penningmeester
Daniel Neave-Maass  - vicevoorzitter
Patrick Terpstra - algemeen bestuurslid
Geordie Bregman - algemeen bestuurslid

Naast het bestuur hebben we een een artistieke commissie, een PR-commissie, een ledenwerfcommissie en een feestcommissie.