Valerius heeft een actief bestuur en diverse commissies. Samen bedenken ze de meest uitdagende concertprogramma’s en organiseren ze jaarlijks diverse activiteiten. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste, actieve commissieleden!

Bestuur

Emma Cirpka – voorzitter
Geordie Bregman – secretaris
Sean O’Hare – penningmeester
Sophie van der Wal – algemeen bestuurslid
Patrick Terpstra – algemeen bestuurslid
Bob-Willem van Hooft – algemeen bestuurslid

Muziekcommissie

Jacob Grüter – bibliothecaris
Matthijs Wiegant
Geordie Bregman
Sophie van der Wal
Arne Visser

Chef strijkers

Anneke Arlar

Chef blazers en slagwerk

Maya Kruijt

Ledenwerfcommissie

Jacob Grüter

Vrienden van Valerius-Commissie

Bob-Willem van Hooft
Marjon Stijntjes
Ruben van Heerden

PR-commissie

Matthijs Wiegant
Lydeke Roos
Marjon van Strien
Jorieke de Vet

Feestcommissie

Marjon van Strien
Noortje Berendsen
Lydeke Roos
Ricardo Rolvink
Inge Loonen