Bestuur & commissies

Valerius heeft een actief bestuur en diverse commissies. Samen bedenken ze de meest uitdagende concertprogramma's en organiseren ze jaarlijks diverse activiteiten. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste, actieve bestuurs- en commissieleden!

Bestuur

Bor Ditewig - voorzitter
Lisa Groot - secretaris
Sean O'Hare - penningmeester
Daniel Neave-Maass  - vicevoorzitter
Patrick Terpstra - algemeen bestuurslid
Geordie Bregman - algemeen bestuurslid

Naast het bestuur hebben we een een artistieke commissie, een PR-commissie, een ledenwerfcommissie en een feestcommissie.